Over Klinklaar

Over Klinklaar

Klinklaar is opgericht door mij, Manon Brugman in 2004.

  • Ik heb een scherp oor en oog voor de kernkwaliteiten van anderen.
  • Het geeft mij plezier en energie als ik anderen kan helpen hun mogelijkheden (nog meer) tot ontwikkeling te laten komen.
  • Ik ben een snelle denker, die situaties helder kan analyseren.
  • In combinatie met een goed ontwikkelde intu├»tie en scherp waarnemingsvermogen kom ik snel tot de kern van een probleem of situatie.
  • Ik houd ervan anderen uit te dagen, mijn werkwijze is speels en soms onconventioneel.

Krachtige samensmelting van werk, opleiding en leven:

In mijn huidige werk komt alles wat ik tot nu toe gedaan, geleerd en ervaren heb in mijn werk, opleiding en het leven zelf in een krachtig geheel samen. Teveel om allemaal op te noemen. Hieronder licht een paar aspecten eruit:

Interpretatie van gedrag:

Mijn jarenlange loopbaan in de jeugdpsychiatrie en jeugdhulpverlening heeft me heel veel geleerd over gedrag van mensen en hoe uiterlijk gedrag te interpreteren. Hoe kun je door effectief communiceren invloed hebben op gedrag van anderen.

Een bijzondere dimensie in communicatie is gekomen door mijn werk in de doven- en slechthorende wereld waar ik veel geleerd heb over helder en concreet communiceren, de rol van lichaamstaal en non verbale communicatie.

Ik heb door een muzisch- agogische specialisatie tijdens mijn opleiding HBO-J (Hogeschool Zuid) leren kijken naar de mens als een geheel van elkaar beïnvloedende factoren. En ik leerde er dat ik mijn creatieve kwaliteiten kan inzetten om mensen in beweging te krijgen.

Mijn opleiding als docent stemexpressie bij Marius Engelbrecht heeft me veel inzichten gegeven over mijn eigen stijl van communiceren, mijn drempels en mijn kwaliteiten. Daarnaast heb ik veel geleerd over luisteren naar klank, intonatie en taal, verbinden met klank. Ik ben gefascineerd geraakt door verschillende stijlen van taalgebruik en het effect daarvan op hoofd en hart.

Mijn missie en visie:

Mijn missie is mensen te helpen hun eigen plek in hun leven in te nemen in open interactie met hun omgeving zodat hun volledige potentieel tot ontwikkeling kan komen. Daarbij zijn hoofd hart en lijf in balans.

In mijn visie zijn mensen gelukkig wanneer ze datgene wat hen na aan het hart ligt in vrijheid kunnen delen met de buitenwereld op een wijze waardoor het door die buitenwereld ook gezien, gehoord en geaccepteerd wordt.

Aandacht voor wat werkelijk belangrijk is, verbinding met anderen en balans in alle aspecten van het leven zijn voor mij belangrijke kernwaarden.

Mijn hart ligt bij kinderen en hun ouders, (groepen) vrouwen en ondernemers. Niet alleen omdat dat dicht bij mijzelf ligt. Maar ook omdat ik hen, zeker de kinderen en vrouwen zo graag vertrouwen in hun eigen stem in deze wereld wil meegeven.

CONTACT
Manon Brugman
Mob. 06 40594017