Klinklaar

Weten wat je voelt en zeggen wat je bedoelt

We communiceren allemaal, de hele dag, voortdurend. Het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar soms zijn we even de draad kwijt. Of lopen we vast in misverstanden, conflicten, verwarring en onmacht. We weten wat we willen maar het lukt niet dat duidelijk te maken, de ander luistert niet, gaat over onze grenzen, de situatie zit vast.
Klinklaar helpt je om te zeggen wat je echt wil zeggen, zo, dat de ander het hoort zoals het bedoeld is. Over Klinklaar…

Misverstanden in communicatie

We leven in een vluchtige tijd die ook effect heeft op onze onderlinge communicatie. We communiceren haastiger en denken al snel dat we duidelijk zijn voor een ander terwijl dat niet altijd het geval is. We hebben veel aan ons hoofd en besteden niet altijd voldoende aandacht aan of we wel zeggen wat we eigenlijk bedoelen.

Veel misverstanden en spanningen in communicatie ontstaan doordat we niet voldoende stilstaan bij het effect van onze communicatie. Niet alleen wat we zeggen, maar ook hoe, bepaalt of datgene wat we bedoelen ook daadwerkelijk zo overkomt. Daarnaast is het goed je bewust te zijn van wanneer je zegt wat je wilt zeggen. Niet ieder moment is een goed moment.

Ervaringen van anderen:

‘Ik nam me voor om nu eindelijk eens tegen mijn leidinggevende te zeggen dat de opdracht waar ik al langer aan werk echt niet geschikt is voor mij.. Maar in het werkoverleg lijkt het wel of al mijn vooraf helder geformuleerde argumenten vervagen en merk ik dat ik afdwaal en blijkt het gesprek opeens over heel andere zaken te gaan. Hoe is dat nou gebeurd?’

Lees meer ervaringen met misverstanden in communicatie

Drie sleutels tot effectieve communicatie:

  • Klinklaar helpt je allereerst stil te staan bij wat je nu eigenlijk wilt zeggen. Dat kan soms iets heel anders blijken te zijn dan hetgeen je zegt. Het kan zijn dat er (wel of niet bewuste) gevoelens een rol spelen, of oordelen over jezelf of de ander die jouw boodschap vertroebelen. Een belangrijke factor van ruis in de communicatie, want als jij wat anders zegt dan je eigenlijk wilt zeggen schept dat verwarring bij de ander. Op welke boodschap moet nu gereageerd worden? Tips om minder vanuit oordelen te communiceren…
  • Als tweede helpt Klinklaar je je bewust te worden van het effect van je communicatie. Je kunt leren beter waar te nemen hoe jouw boodschap ontvangen wordt. Door je bewust te zijn van de non-verbale signalen van de ander kan je checken of jouw boodschap overkomt. Tips om je bewuster te worden van het effect van je communicatie
  • Als derde leer je goed te luisteren naar wat de ander antwoordt en waar te nemen wat het effect van dat antwoord is op jou. Tips om goed te leren luisteren

Zo leer je naast deelnemer ook waarnemer te worden van het verloop van het communicatie proces. Hierdoor kan je de communicatie beter sturen.

Effecten